konnect Issue-date: 26th June, 2020.

2020 ISA NEW MEMBERSHIP LIST


ISA NEW MEMBERSHIP LIST

MONTH

CATEGORY

NEW MEMBER

APRIL 2020

PROFESSIONAL

Shamir Ahamed

Kannan Balasubramaniam

Nagaraj G P

Uma Mahesh
MAY 2020

PROFESSIONAL

Prakash Basavarajappa

Vivek Chockkaraj

Vijay Srikanth P

Vishnujith S
JUNE 2020

PROFESSIONAL

Rajani Karalgikar

Rakesh Tigadi

Priyanka V